1
Thêm vào đấy, quỹ Dân Sinh biệt thự One Verandah Quận 2 hướng mới coi tới kế bên là như nguyên vẹn hệ sinh thái ở Quận 2: loài tràm bông trắng thứ sinh, vịnh biển, hồ nước thiên nhiên… một vài villa đẳng cấp 5

Comments

Who Upvoted this Story